Service เครื่องตัดสติกเกอร์ ฟรี !! Tag line

Service เครื่องตัดสติกเกอร์ ฟรี !!

บริษัท เทคโนโลยี่ 2004 จำกัด เปิดบริการรับเช็คตรวจสภาพเครื่องตัดฟรี

พร้อมฟรีค่าแรงในกรณีเปลี่ยนอะไหล่ หรือวัสดุสิ้นเปลือง โดยไม่คิดค่าแรง

สนใจจองคิวนัดนำเครื่องเข้ามาได้ที่

086-342-9131

086-355-0175

หรือ 02-214-6431-9 ต่อ 35

  • 0 points

TP-00010-20210531


2021-05-31